luxury perfume

She thinks, dreams and feels in fragrances
Ze denkt, droomt en voelt in geuren

Babita Versluis

Her passion for perfume ingredients is beyond everyones imagination. From early age on Babita Versluis knew one thing for sure, she had to make perfumes, always and everywhere! During her psychology studies she developed a complex chart on 'fragrance personality and fragrance moods' to create a perfume wardrobe that brings out the best in you.


Haar passie voor parfum en ingredienten gaat voorbij ieders voorstellingsvermogen. Van jongs af aan weet Babita Versluis een ding zeker, zij moet parfum maken maken, altijd en overal! Tijdens haar studie psychologie ontwikkelde ze een complex tabelsysteem voor 'geur-persoonlijkheden en geuremoties', om geurengarderobes samen te stellen die het beste in je naar boven brengen.

Please feel free to contact us brenda@babitaversluis.nl +31 (0)6 24 95 00 23